Viri sofinanciranja

Digitalna transformacija podjetja AC&P inženirski biro d.o.o.


V podjetju AC&P inženirski biro d.o.o. smo bili uspešni pri kandidaturi na razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU), Slovenskega podjetniškega sklada


Naziv operacije: Digitalna gradbena platforma in storitve na osnovi AI
Strateški cilji: z operacijo bomo v podjetju vzpostavili digitalni ekosistem za sodelovanje med notranjimi in zunanjimi deležniki na projektih, avtomatizirali delovne procese ter omogočili dvig digitalnih kompetenc zaposlenih.
Slednje bomo dosegli z vzpostavitvijo več-deležniške spletne platforme za spremljanje razvoja projekta, z IOT digitalnim deloviščem, s katerim bomo stanje in podatke iz terena prenesli v digitalne modele ter z vpeljavo BIM tehnologije.
S pomočjo digitalne transformacije želimo v poslovanje vpeljati najsodobnejšo tehnologijo in tehnološke procese, izboljšati izkušnjo naročnikov in povečati konkurenčnost ter odpornost na nihanje trga v prihodnosti.


Vrednost projekta znaša 167.943,00 EUR neto, od tega znašajo lastna sredstva 67.943,00 EUR in nepovratna sredstva 100.000,00 EUR.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«
Več informacij je na voljo na: www.eu-skladi.si